Dzień 2 Festiwalu – Wydarzenia

Drugi dzień Festiwalu ECCOHOMO, w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozpoczęła s. Radosława Podgórska FSK prelekcją pt. „Matka Elżbieta – moją patronką. Dlaczego?
Po prelekcji, Pani Ewa Domańska związana z Dziełem Lasek solistka i kompozytorka, złożyła świadectwo opieki błogosławionej Matki Czackiej i zaprezentowała kilka swoich utworów.
Przed rozpoczęciem Mszy św. ponownie można było usłyszeć grającą na organach i śpiewającą, niewidomą s. Margeritę Paisch FSK. 
Sobotnia Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. Piotra Adamarka – niedowidzącego kapłana z Krakowa, rozpoczęła się o godz.18.00
Proboszcz Parafii, ks. kan. Zbigniew Króczyński powitał celebransa oraz gości, podkreślając wyjątkowość sprawowanej Eucharystii.
W homilii, która była bardzo osobistym świadectwem, ks. Piotr Adamarek zaznaczył, że życie bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej było cudem, ale również swoje powołanie odczytuje, jako cudowne wydarzenie.
Na zakończenie ks. kan. Zbigniew Króczyński skierował słowa uznania i podziękowania do ks. Piotra, Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek, osób niewidomych i gości, dziękując im za udział w Festiwalu.
Niespodzianką zaplanowaną przez organizatorów festiwalu był tzw. "Przystanek w ciemności". Mieszkańcy gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, uczestnicy i goście festiwalu mieli możliwość każdego dnia, zajrzeć do specjalnie przygotowanego namiotu, by przez kilka minut, w zupełnej ciemności, doznać wszystkimi zmysłami poza wzrokiem, wrażeń jakie odczuwają na co dzień osoby ociemniałe. "Przystanek w ciemności" pomyślany był jako preludium, zorganizowanej po festiwalu wycieczki do Poznania na wystawę "Niewidzialna ulica". 

W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów, w pęknie zainscenizowanej sali na stylową kawiarenkę pn. Różany Zakątek" odbyło się spotkanie artystyczne z Magdaleną Krytkowską i Michałem Brajerem pt. „Nie widząc widzę więcej”, prowadzone przez kaliską poetkę Izabelę Fietkiewicz-Paszek . Po spotkaniu zaproszono na projekcję filmów krótkometrażowych: „Notatki” oraz „Laski wczoraj i dziś”,
 Festiwalowi towarzyszyły również wystawy tematyczne prezentowane w godz.: 16:00 – 21:00 w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
Ostatnim akordem festiwalowych wydarzeń był - spektakl plenerowy TEATRU A z Gliwic pt. „Siewca”. Artyści gliwickiego Teatru “A” zaprezentowali plastyczne, poetyckie widowisko, ilustrowane muzyką, wykonywaną na żywo. Więcej informacji o spektaklu na stronie
http://teatr-a.org/spektakle/siewca/
Dopełnieniem festiwalu była wycieczka parafialna do Owińsk i Poznania zorganizowana w sobotę 1 października. W Poznaniu zwiedzano "Niewidzialną Ulicę", po której w zupełnej ciemności, niewidomi i słabowidzący oprowadzali uczestników po nieznanym im świecie, który poznawali tylko przez dotyk, smak, zapach i dźwięk. W Owińskach, gdzie znajduje się Muzeum Tyflologiczne, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, Park Orientacji Przestrzennej służący rehabilitacji i rewalidacji osób niewidomych i niedowidzących, zapoznano się z historią obiektów i zwiedzano kościół pw. Jana Chrzciciela, należący do pocysterskiego zespołu klasztornego. Dla niewidomych dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przekazano kilka kartonów materiałów do zajęć plastycznych - dar od uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach. Niespodzianką dla uczestników, rozpoczynającą trasę wycieczki, była wizyta w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, gdzie można było zapoznać się z życiem i zwyczajami ziemiaństwa ( grupy społecznej, z której wywodziła się Matka Elżbieta Róża Czacka), i poza stałymi eksponatami obejrzeć wystawę czasową pn.: „Dzień rozpoczynano od kawy ze śmietanką. O kulturze stołu w ziemiańskich dworach i pałacach”. 
Festiwal WSPÓŁFINANSOWANO ze środków Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz Powiatu Ostrowskiego, a także darczyńców indywidualnych.

Informacje o życiu Bł. MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ i Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach znajdziesz na stronie https://triuno.pl/