O Festiwalu

FESTIWAL ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH „ECCE HOMO”
Święty Brat Albert. Adam chmielowski – życie, twórczość, dziedzictwo

18-19 października 2019 r.

Festiwal poświęcony osobie św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego w trzydziestą rocznicę jego
kanonizacji, organizowany jest przez Parafię pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach,

Festiwal objęli honorowym patronatem Biskup diecezji kaliskiej Edward Janiak i Burmistrz Gminy i
Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak. Impreza kierowana do szerokiego grona odbiorców
w swoim założeniu jest przybliżaniem postaci świętych i błogosławionych, promocją ich dzieła,
prezentacją ich życia świeckiego i drogi do świętości.

Festiwal traktowany jako swoista edukacja młodzieży i osób dorosłych, poprzez artystyczne i
edukacyjne formy przekazu. W tym roku naszym celem jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży i
dorosłych o życiu Adama Chmielowskiego – patrioty, powstańca, malarza, zakonnika posługującego
ubogim oraz świętego. Nasza oferta festiwalowa to prelekcje, wystawy, filmy, koncert artystyczny
oraz wydawnictwa promocyjne, a także ogłoszony i przeprowadzony w szkołach konkurs plastyczny z
wystawą prac nagrodzonych. Festiwal odbył się 18-19 października br. i realizowany był w „Starym
Kinie” oraz w kościele filialnym pw. „Matki Boskiej Nieustającej Pomocy” w Nowych Skalmierzycach.
Do wygłoszenia prelekcji zaproszeni zostali znawcy tematu, wykładowcy z UAM i ze Zgromadzenia
Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim z Krakowa. Festiwal realizowany jest przy merytorycznym
wsparciu Muzeum św. Brata Alberta w Igołomii, Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim w Krakowie oraz Zgromadzeniu Braci Posługujących Ubogim w Krakowie.

Podczas festiwalu w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów (ul. Kaliska – po przeciwnej stronie
kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy), uruchomiono artystyczną kawiarenkę festiwalową, z
której można było skorzystać w przerwach programowych.